شهر در امن و امان است، هم اکنون نيمه شب است.

اصلا خودتان را ناراحت نکنيد،
فردا تحويل سال است،
روز اول بهار،
ديد و بازديد،
آجيل، شيريني، عيدي،
فردا آغاز برکت است،
اول بهار،
بنابر اين خوش باشيد،
اصلا هم خودتان را ناراحت نکنيد،
به ما چه که در عراق جنگ است،
به ما چه ربطي دارد که همين الان که شما داريد اين نوشته را ميخوانيد،
کسي زير آوار کشته ميشود،
يا موشک هاي کروز خانه يک مسلمان بدبخت غير نظامي را خراب مي کنند،
اضطراب کودکان عراقي به ما چه ربطي دارد،
چه معني دارد تپش قلب يک دختر بچه عراقي، از ترس مرگ، عيش ما را منغص کند،
چشمهايتان را ببنديد، من جاي شما باشم اصلا به گريه هاي بيوه زنان عرب نگاه نمي کنم،
همين است ديگر،
عربند، عرب جماعت که لياقت ندارد،
ميخواهيد خيال خودتان را راحت کنيد،
يادتان بيايد اينها همانها بودند که هشت سال تن ما را لرزاندند،
اما اگر کسي بهتان گفت که آنها بعثي بودند، چه ربطي به مردم مسلمان عراق دارد،
يا اگر کسي گفت که مسبب هشت سال بيچارگي ما، هماني است که امروز آمده تا مردم عراق را آزاد کند،
به او گوش ندهيد،
اگر هم اصرار کرد، داد و بيداد کنيد، بزنيد توي دهنش،
چه ميدانم يک جوري خفه اش کنيد،
نظر من را ميخواهيد،
شمر و يزيد سالهاست که مرده اند،
اين حرفها هم که شمر امروز، شارون است، بوش است و از اين حرفها،
حرف مفت است، دري وري است،
اصلا غيرت انسانيتان را، غيرت دينيتان، شرفتان را،
خرج اين مهملات نکنيد،
همين رويه بهترين است،
زندگي عاديتان را بکنيد،
جيبتان را پر کنيد،
اگر پيش آمد و خيلي احساس تدين کرديد، شب عاشورايي، شب قدري،
خلاصه يکي از همين شبها، دو مثقال اشک بريزيد،
و يقين داشته باشيد همه ما شيعيان راستين حجت بن الحسن (ع) هستيم،
بعيد ميدانم مسئوليت خاص ديگري داشته باشيم،
فقط يک سوال ميماند، که چرا دوران غيبت با اين همه گريه کن بر مصائب اباعبدالله، هنوز ادامه دارد،
اما شما هم مثل من زياد خودتان را اذيت نکنيد، و فقط به وظايف شرعيتان عمل کنيد،
دليل همه چيز را که لازم نيست ما بدانيم.

شب همگيمان به خير و خوشي،
خواب را عشق است، به سحر چه کار داري،

يا علي مدد،
التماس دعا.

/ 0 نظر / 6 بازدید