اللهم اني اسئلک الامان...

آقاي X : آقا ما مي خوايم کار کنيم دستمونو بگيريد
آقاي Y : قربان ما هيچ چي نمي خوايم جز اينکه يه نفر به حرف ما گوش کنه
آقاي Z : بابا ما از اينکه خودمونو ثابت کنيم خسته شديم، فقط يه يا علي
آقاي M : ببينيد دوستان البته سياست هاي ما ..... به هر حال ما دوست داريم که ..... ولي مي دونيد که اينجور کارا ..... حالا شما يه درخواست بديد تا .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتيجه گيري : يا وايسا و زير فشار له شو ولي کارتو بکن يا عزتتو بفروش يا اينکه يه Application Form و بعدشم پر.

-------------------
در آن روز به بندگان خطا کار گفته مي شود آيا زمين خدا واسعه نبود

سوال : اين آيه يعني چي؟ واقعا چي کار بايد کرد؟ ترو خدا بگين راه حل کجاست؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهاجر

سلام....چيه نكنه تو هم ميخواي بري اونور آب دنبال بهونه ايي؟؟؟؟ ولي اگه نري خيلي خلي!!!!يا حق