شايد يکی دور روزی ننوشتم

تو وبلاگ مهاجريه چيزی ديدم که تصميم گرفتم يه چيزايی در موردش بنويسم.
يکی دو روزی می خوام روش وقت بذارم،
پس فعلا يا علی،
دعام کنيد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهاجر

سلاممي بينم تحويلمون گرفتي. همين طوري عنر عنر نظر نوشتي. مخلص خودتو و اون نظرتم آقا محسن.