در انتظار فرج بعد از شدت!!!

دوره امتحان ها، حتي اگر روزي نيم ساعت درس بخوني،
نميدونم چه خاصيتي داره که انگيزه هات رو نابود مي کنه،
خلاقيتتو مي کشه، انرژيت رو ميگيره،
خلاصه بد کوفتيه،
خدا کمکم کنه، نمي دونم تا پنج شنبه هفته بعد چه جوري صبر کنم.
يا علي،
بد جوري التماس دعا.

/ 0 نظر / 12 بازدید