در جستجوي نور

روزگار ما روزگار بديه،
ايکاش من ۵۰ سال پيش به دنيا مي اومدم،
يا ۳۰ سال پيش،
ايکاش وقتي‌به دنيا مي اومدم که مرز حق و باطل روشنتر از حالا بود،
روزگاري که اگر نمي خواستي خودتو فريب بدي مي‌فهميدي جهاد چيه، مجاهد کيه و هجرت به کجا بايد کرد.
ايکاش وقتي زندگي مي کردم که حقيقت اينقدر به دروغ آلوده نشده بود،
ايکاش، ايکاش، ايکاش ....

اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلکيا علي مدد،
التماس دعا.

/ 0 نظر / 6 بازدید