چرخ بازيگر

اين داستان خيلي قديمي شده ولي از دو هفته پيش سر گلوي من گير کرده بود که به محض اينکه تونستم اين رو بگم،
دو هفته پيش شهردار تهران عزل شد و سر سه سوت، محکوم شد و مجازاتش مشخص شد، تا ثابت بشه اين پست براي هيچ کس عاقبت به خيري نمياره،
مستقل از اينکه حق با کي بود، از اين موضوع خيلي خوشم اومد که شهردار تحت هيچ شرايطي حاضر به استعفا نشد و اونقدر ايستاد تا انداختنش بيرون.
يا علي،
التماس دعا.

/ 0 نظر / 3 بازدید