ما زنده برآنيم که آرام نگيريم

دقت کردين يه روحيه جالب تو ما ايرانی ها هست،
بقيه جاها رو نديدم شايد اونجاها هم باشه،
آدمايی که خودشون با سختی موانعی رو رد می کنندو به يه مرحله ای می رسند ديگه حاضر نيستند يا انگار دلشون نمياد دست بقيه رو بگيرن تا اون مشگلا کمتر اذيتشون کنه،
اون وقت وای به حال ما جماعت اگر کسی با سختی مسئول جايی بشه و کار شما به اون بيفته

ولی ماها کوتاه نميايم،
موجيم که آسودگی ما عدم ماست،

اگر وقت کرديد ليلي و مجنون شهرام ناظری رو گوش بديد، نوار قشنگيه.

رب اشرح لی صدری،
و يسر لی امری،
واحلل عقدة من لسانی،
يفقه قولی.

يا علی مدد.

/ 0 نظر / 7 بازدید