عزيزترين

هر وقت فشار زندگي خيلي زياد ميشه،
هر وقت احساس مي کنم ديگه خسته شدم،
هر وقت مي خوام همه کارامو بذارم کنار و بشينم يه گوشه براي دل خودم گريه کنم،
بدجوري هوس ميکنم که،
برم سراغ مادرم، يا پدرم،
بشينم کنارشونو فقط نگاهشون کنم،
سرم رو زانوشون بذارم و بي خيال روزگار بشم.
بچه تر که بودم راحتتر اين کارو مي کردم،
لعنت به بزرگ شدن و اينجور مراعات هاش.
يا علي مدد،
التماس دعا.

/ 2 نظر / 2 بازدید
روز های مسکو

راسپوتین که بود؟ یک شرابخوار زنباره که با شارلاتان گری در دربار نفوذ و از نادانی درباریان برای رسیدن به امیال حیوانی خویش استفاده کرد یا یک کشیش و مرد خدا که توانایی های فوق العاده داش؟ / پاورقی جدید وبلاگ روز های مسکو

لولک

سلام...... خوبه ديگه سر نميزنی ها!!!! ولی يه چيزی: خدای روی زمين مادرست