عيدانه

امروز روز عيده٬
اما من بغض تو گلومه.
يک ربعه نشستم پاي کامپيوتر اما اصلا نمي دونم چي بايد بگم٬
ده بار نوشتم و پاک کردم٬
هيچي براي گفتن ندارم٬
به جز٬
يا مولاي ادرکني

/ 0 نظر / 2 بازدید