يا رب الکعبه!!!

خبر عجيبي شنيدم!
سخت فکرمو مشغول کرده،
هنوز نتونستم هضمش کنم.
آرش امسال رفت مکه و ديگه برنگشت!
موند همونجا، توي حرم خدا.
مي خواد تا آخر عمرش تو حرم امن خدا بمونه و خدا رو صدا کنه.
اصلا نمي فهمم که کارش درست بوده يا نه.
واقعا نمي دونم چي بايد بگم.
يا زهرا.
جدا دعام کنيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید