... وانصرنا علي القوم الکافرين.

بالاخره جنگ شروع شد،
هر چند صدام يکي از فاسد ترين ديکتاتور هايي است که من ميشناسم،
اما وقتي خوب فکر ميکنم ميبينم مشکل عراق چند نفر آدم فاسده، آمريکا يه سيستم متجاوزه.
فکر ميکنم الان بايد دعا کنم،
براي ملت عراق،
دعا کنم که هم شر حاکم فاسد از سرشون کم بشه،
و هم قدرت ايستادگي در برابر تجاوز پيدا کنند و به هيچ اشغالگري اجازه ورود ندهند،

------------------------------------------------

تو اين چند سال يه نکته اي خيلي تابلو بوده،
صدام بد جوري احمق و بي کله است،
يعني ميشه تو اين شلوغ پلوغي،
صدام قاطي کنه و تل آويو رو بزنه،

-----------------------------------------------

خيلي دوست دارم اين وسط بو بکشم،
و احساس کنم اين همه جنايت نويد خستگي مردم رو ميده،
و نويد نياز مردم رو،
و مژده آمدن مسيحا نفس رو،
ظهر الفساد في البر و البحر بما کسبت ايدي الناس،
اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الامة بحضوره و عجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا.

يا علي مدد،
التماس دعا.

/ 0 نظر / 7 بازدید