آتش بس

آتش بس برقرار شد. بالاخره قطعنامه‌اي تصويب شد و دو طرف آتش گشودن به سمت يک‌ديگر را متوقف کردند. الحمدلله. چند روز پيش رفيق عزيزي لينکي برايم فرستاد که اين‌جا بگذارم. در لينک‌هاي کنار صفحه نتوانستم بگذارمش. پيغام خطايي مي‌داد که حوصله‌ي کلنجار رفتن با آن را نداشتم. مطلب ديگري هم امروز در نوشته‌هاي جناب علياني ديدم که دوست داشتم لينکش را اين‌جا بگذارم. حوصله کرديد، هر دوشان [حداقل به زعم من] ارزش وقت گذاشتن را دارند.

اولي مصاحبه‌اي است با آقاي جرج گلووي که مي‌توانيد اين‌جا ببينيدش و دومي هم ترجمه‌ي مطلبي از آقاي يوستين گردر که زحمت ترجمه‌ي به فارسي‌اش را آقاي علياني کشيده‌اند و اين‌جا مي‌شود خواندش.

 

-----------------------------------

پسرک ما هم، که اسمش را گذاشته‌اند پايا، امروز از بيمارستان مرخص شد. دو هفته نشده که آمده اما اين چند روز که به خاطر کسالتش بايد بيمارستان مي‌ماند و خانه نبود، جايش بيش‌تر از آن‌چه فکر مي‌کردم خالي بود.

 

يا علي مدد

/ 3 نظر / 30 بازدید
دامون و مریم

خوبی محسن جان؟ اين Link-ت بقيه اش رو نداره چرا؟ اگه تونستم کاملشو پيدا کنم برات می فرستم. بقيه اش هنوز جالب تر بود.

شادی

اسم خوب، با معنی و خوش آوا سراغ نداری ؟ برای دخترم می‌خوام.